30. 7. 2021

 

Léto v pohybu

Tento projekt je spolufinancován SMO částkou 20000,- Kč

Tento projekt je financován MŠMT ČR částkou 180000,- Kč

 příměstské tábory 

pořádané Sdružením rodičů Klokánek z. s.

                                                                                 

                                                           

Pro koho: pro všechny kluky a holky od 5-16 let

Kdy a kde: I. turnus   12. července – 16. července 2021

na budově  U Prodejny 1661/4  v Ostravě – Hrabůvce, od 8:00 do 16:00

II. turnus   16. srpna – 20. srpna 2021

na budově U Prodejny 1661/4 v Ostravě – Hrabůvce, od 8:00 do 16:00

 

       Program - I. turnus

  

II. turnus: plavání a zábava ve vodě, lezectví na lezecké stěně, sjíždění řeky na raftech, výlet za poznáním, návštěva discgolfparku, sportovní, rekondiční, relaxační, herní a preventivně vzdělávací programy

celotáborová hra

(změna programu vyhrazena)

 

kontakty:

alisvob@seznam.cz, r.lukasova@zs-klokanek.eu, klokanek@zs-klokanek.cz

 

Léto v pohybu

příměstské tábory

pořádané Sdružením rodičů Klokánek z. s.

Závazná přihláška na příměstský tábor

Turnus, kterého se dítě zúčastní: 

………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení dítěte: 

…………………………………………………………………………………………

Datum narození: 

…………………………………………………………………………………………

Místo bydliště: 

…………………………………………………………………....................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

…………………………………………………………………………………............

Kontakt na zákonného zástupce:  telefon: ……………………………………………………………………………....................

                                                             email: ………………………………………………………………………………................

Před táborem, prosím, odevzdejte originál kartičku zdravotní pojišťovny a bezinfekčnost dítěte.

V případě nejasností nás kontaktujte: na emailových adresách alisvob@seznam.cz,  r.lukasova@zs-klokanek.eu, klokanek@zs-klokanek.cz

 20. 4. 2021

 Geometrie našeho města

Spoluúčast SMO 20000,-Cíl projektu

Nabídnout dětem každý měsíc jinou kreativní hru se stavebnicemi.

Tvořivými činnostmi podpořit u žáků technické myšlení, tvořivost a pracovní dovednosti.

Hlavním cílem projektu je rozvíjet u žáků manuální dovednosti, vzájemnou spolupráci, komunikaci, naučit žáky prosazovat své názory a naopak respektovat názory druhých, vážit si práce své i ostatních, náležitě ji ocenit a získávat celkově vědomosti užitečné pro život. V neposlední řadě je účelem tohoto projektu dovést žáky k poznání, že práce nemusí být jen povinností, ale může se stát i naším koníčkem.

Děti se v průběhu školního roku seznámí s geometrickými tvary a jejich vlastnostmi prostřednictvím reálných modelů a architektury města. Poznají plány a půdorysy, naučí se pracovat s měřítkem a geometrickými pojmy. Kromě školy budou pracovat v reálném prostředí ve městě. Projekt je zaměřen na geometrii, ale má výrazný mezioborový přesah, což je významným obohacením. 

Geometrie našeho města 

9. 3. 2020

Svět techniky očima dětí

Spolufinancováno z rozpočtu SMO částkou 22000,- Kč

Příměstské tábory 

Svět techniky

Planetárium

VŠB

Toulky Ostravou

OZO

Ukončení tábora

Pro koho: pro všechny kluky a holky od 5-16 let

I. června – 3. července 2020
na budově U Prodejny 1661/4 v Ostravě – Hrabůvce, od 8:00 do 16:00
II. turnus 17. srpna – 21. srpna 2019
na budově U Prodejny 1661/4 v Ostravě – Hrabůvce, od 8:00 do 16:00

Program
I. turnus: návštěva Velkého světa techniky a oblíbený program robot Ozobot, interaktivní program a divadlo vědy na VŠB, návštěva DPO a prohlídka muzea starých tramvají, Planetárium, návštěva integrovaného záchranného systému 112 zaměřená na techniku - sportovní, rekondiční, relaxační, herní a preventivně vzdělávací programy zaměřené na poznávání technických a vědeckých zajímavostí v SMO a v okolí
II. turnus: návštěva a program v Landek parku Ostrava, návštěva integrovaného záchranného systému 112 zaměřená na techniku, interaktivní program a divadlo vědy na VŠB, návštěva muzea v Kopřivnici, návštěva a průzkum vodního mlýna v Bartošovicích - sportovní, rekondiční, relaxační, herní a preventivně vzdělávací programy zaměřené na poznávání technických a vědeckých zajímavostí v SMO a v okolí
celotáborová hra
(změna programu vyhrazena)

Za kolik: pro členy sdružení Klokánek 1500 Kč
(roční členství je 300 Kč a je možné ho uhradit před táborem), 
platba je možná jen na účet sdružení Fio banka, a.s. 2300183696/2010 (z důvodu zavedení EET)
pro nečleny sdružení Klokánek 2000 Kč

(v ceně je program, dopolední svačina, oběd v restauraci K trio a vstupné), zařiďte svým dětem kartu na cestování MHD


kontakty: alisvob@seznam.cz, r.lukasova@zs-klokanek.eu